امروز:

پنج شنبه 1397/3/3

منوی اصلی

بافت کلاه زیبا با دو میل

یک کلاف صدگرمی نازک، میل شماره 3

برای بافت این کلاه سه نوار جداگانه میبافیم.
برای هر نوار 21 دانه سرمیندازیم و بافت تیغ ماهی انجام میدهیم.
بافت تیغ ماهی: 21 دانه رج اول را به این شکل ببافید
رج اول: سه زیر، یک رو، سه زیر، یک رو... انتهای رج حتما با یک رو یک زیر تمام شود.
تمامی رجها به این ترتیب بافته میشوند. فقط حتما دقت داشته باشید که اخر هر رج باید با یک رو یک زیر تمام شود.
هر نوار را 65 تا 70 سانت ببافید و کور کنید.
بعد سه نوار را در کنار هم قرار بدید و حالت بافتن مو انها را ببافید. ابتدا و انتهای قسمت بافته شده را بهم بدوزید و درز را پشت کلاه قرار بدهید.

از دو لبه بالایی و پایینی سه نوار بافته شده باید دانه بگیرید.
ابتدا از لبه بالایی دانه درمیاریم که از هر کدام از سه نواری که از لابلای هم رد شده حدود 20 دانه باید دربیارید تا قسمت بالای کلاه شکل بگیرد.
بافت بالای کلاه:
 رج اول دانه ها را سه رو یک زیر ببافید.
حدود شش رج بافت را به همین ترتیب ادامه دهید.
 رج هفتم بین سه دانه های رو یکبار دوتایکی شود. به این ترتیب دانه ها به دو رو یک زیر تبدیل میشوند. حدود شش رج ببافید.
 رج هفتم دو دانه های رو را دو تا یکی میکنیم تا  دانه ها یک رو یک زیر بشوند.
 شش رج بافت را ادامه میدهیم و در رج هفتم کلیه دانه ها را کنار هم دوتا یکی میکنیم. و سپس همه دانه های باقیمانده را داخل نخ میگیریم و بالای کلاه را جمع میکنیم.
 
سپس از لبه پایین کلاه مثل قسمت بالا از هر کدام از نوارهای بافته شده حدود 15 تا 20  دانه درمیاریم. حدود شش سانت کشبافت یک رو یک زیر ببافید و لبه ی اخر کشبافت را یک مقدار شل کور کنید و کشبافت پایین را تا میکنیم و لبه کور شده را به لبه ای که دانه گرفتیم میدوزیم.
لطفا دقت کنید کاموایی که برای این کلاه استفاده میشود باید نرم و نازک باشد
.
بافتنی کتلی


به اشتراک گذاشتن
مطالب مشابه
مطالب پر بازدید

    نظر خود را ثبت نمایید

     
     

نظرات