امروز:

دوشنبه 1397/2/3

منوی اصلی

آموزش بافت سارافون قلاب بافی دخترانه

سارافون قلاب بافی دخترانه

واسه بافت این لباس ب اندازه دور گردن بعلاوه ده زنجیره بزنید
روی زنجیره ها یک ردیف پایه بلند
رج بعد بافتتون رو تقسیم میکنید مثلا شصت دونه الان دارید
از شصت دونه 9 دونه اولو ببافید پایه دهم را کشباف رو ببافید 9دونه ببافید دونه دهم کشباف رو 19 دونه ببافید بیستمین دونه کشباف رو 9دونه ببافید دهمی رو بقیه دونه هاروهم پایه ببافید
این میشه تقسیم بندی مدل
رج بعد قسمت اول پایه ها رو ببافید پایه آخر کنار پایه رو ی پایه دیگه بزنید
قسمت دوم بعد از پایه رو دوتا پایه بزنید تا برسید ب آخرین پایه یکی مونده ب رو دوباره دوتایی بزنید
تا آخر همینطوره یکی اینطرف دونه رو یکی اونطرف اضافه میشه
بافتو ادامه میدید تا برسید ب زیر حلقه آستین
وقتی ب بلندی حلقه رسیدین حلقه رو میبندین پایه های رو را روی هم ببندین و بافتو ببندیناز زیر بغل
واسه بستن بافت فقط کافیه بافتو با ی زنجیره بهم وصل کنید
بعد ازینکه دو طرف زیر حلقه رو بستین سه رج واسه بلندی لباس دور تا دور میبافین
واسه دامن لباس
چهار پایه میبافین دو پایه از رج قبلو رث میکنید بین پایه دوم وسوم چهار تا حلقه بزنید دوتا پایه رد کنید بین حلقه دوم و سوم زنجره را وصل کنید دوتا پایه رد کنید چهار تا پایه روی پایه های رج قبل و چهار زنجیره
این بافت رو تا آخر رج ادامه بدین
رج دوم چهارپایه راببافید داخل زنجیره ها 9تا پایه بزنید و چهارتای بعدی رو ببافید
رج بعد چهار تا پایه را ببافید دو زنجیره بزنید و با پایه کوتاه ب پنجمین پایه از نه تاییا وصل کنید دوتا زنجیره و چهار تایی رو ببافید
رج بعد چهار تاپایه رو میکنید پنج تا
ینی دوتا پایه اولو ک بافتید وسطش پایه ها ی پایه بزنید و دوتای بعدی رو ببافید این میشه اضاف کردن
وقتی چهارتا پایه رو پنج تا کردیدروی پایه کوتاه رج قبل یک پایه میزنید سه تا زنجیره بزنید دوباره ی پایه بلند تو همون پایه تکی بزنید و چهارتای بعدی رو پنج تا کنید تا آخر رج همین بافتو ادامه بدید
نکته واسه این بافت از جلو ک لباس بازه قسمت بازی لباس پایه اضافه نمیشه اما بقیه بافت تو هر رج ب پایه هایی ک رج اول چهار تا بودن اضافه میشه
حاشیه آستین هم ب همین شکل دامن بافت میشه
واسه پاپیون ی مستطیل ببافید درزش رو بدوزید و وسطش رو با نخ یا ربان ببندید تا جم بشه و ب لباس وصل کنید

بافتکده @


به اشتراک گذاشتن
مطالب مشابه
مطالب پر بازدید

    نظر خود را ثبت نمایید

     
     

نظرات