امروز:

دوشنبه 1397/2/3

منوی اصلی

بافت پاپوش زیبا

بافت پاپوش زیبا

برای بافت این پاپوش 8 زنجیرهch میزنیم و گرد می کنیم.
رج اول 10 پایه
رج دوم 13 پایه
رج سوم  16 پایه
می زنیم.
سپس مدل را شروع می کنیم. تا قسمت برآمدگی روی پا بصورت دورانی می بافیم و پس از آن فقط کف پا و دو طرف بغل پا را بشکل رج رفت و برگشتی تا پشت پاشنه پا می بافیم.
پس از آن از قسمت قوزک پا به طرف قوزک دیگر بصورت پایه نیم دوبل hdcمی بافیم و در انتهای رج به اندازه جلو مچ پا زنجیره زده و هفت هشت رج پایه نیم دوبل می بافیم. ( رج چهارم دو سه تا پایه مانده به پایان کار یه جا دکمه باز می کنیم.)
در پایان کار دور لبه پاپوش را زنجیره و بست می زنیم.
 

mehrana@


به اشتراک گذاشتن
مطالب مشابه
مطالب پر بازدید

    نظر خود را ثبت نمایید

     
     

نظرات